09:00 - 09:30 Ontvangst met koffie en thee
   
09:30 - 09:45 Introductie
   
09:45 - 11:15 Het kleurendenken ‘doorvoelen’: meervoudig leren kijken

 

 

Je kan organisaties en verandering pas begrijpen als je er van meerdere kanten naar kijkt en ook uiteenlopende manieren genoeg kent en waardeert om verandering vorm te geven. Hiervoor is het kleurendenken ontwikkeld: vijf tot zeven verschillende benaderingen om met verandering om te gaan, maar net zo goed ook vijf verschillende wereldbeelden.

Om ermee te werken is het kennen van het model niet voldoende. Het waarderen van kleuren die niet je voorkeur zijn, is ook nodig. Dat vraagt dat je genoeg kennis hebt van de veelheid van aspecten van zo’n kleur en allerlei beelden die het tot leven brengen.

In de ochtend verkennen we het palet door het delen van cases en voorbeelden. Om te ontdekken: wat is nou de essentie van elke kleur? Hoe kijk je dan? Hoe handel je dan? Waar hoop je op? Wat mag je nooit doen? Wat verlangt het van jou?

   
11:15 - 11:35 Pauze en snack
   
11:35 - 13:00 Begrijp wat er aan de hand is: diagnose en patroonduiding
 

Ambachtelijk veranderen start met het stilstaan bij jouw veranderopgaaf en wat daarin speelt. Alleen als je snapt wat er speelt, kan je bedenken wat de krachtigste manier is om daar wat aan te doen. We lopen kort langs de theorie. Wie is veranderaar? Hoe baken je een veranderopgaaf af? Hoe stel je een diagnose? Maar ook: wanneer zegt jouw duiding meer over jou dan over wat speelt?

We doen vooral enkele oefeningen in kleine groepen. Je bespreekt een korte diagnose van jezelf: jouw kleurenprofiel. En je analyseert samen jouw casus zoals je die nu typeert. Om vervolgens je typering aan te scherpen en meerkleuriger te maken.

We staan ook kort stil bij patroonduiding: hoe ontdek je uit de veelheid van informatie wat de kern van het vraagstuk eigenlijk vooral is. Deze stap is altijd omstreden maar belangrijk om tot een krachtige aanpak komen.

   
13:00 - 14:00 Lunch- en broedpauze
   
14:00 - 15:30 Strategie van verandering: kom tot een kansrijke aanpak

 

 

Naast begrijpen van wat er speelt, gaat ambachtelijk veranderen ook over handelen: hoe pak je de verandering eigenlijk aan? We staan kort stil bij de theorie: op welke manier weeg je af wat de meest kansrijke veranderstrategie is? Wat doe je als er spanning zit tussen wat nodig is en wat de organisatie of jij aankan? Hoe geef je een aanpak genoeg handen en voeten? Hoe vaak stel je hem bij en hoe breng je hem tot leven?

Ook hier doen we oefeningen met een select aantal eigen cases. Je zal daarin in kleine groepen een ‘afwegingscanvas’ invullen. En bediscussiëren of de ambitie niet bijgesteld moet worden, welke aanpak past en hoe je ermee wegkomt. De dilemma’s en vragen die de oefening oproept bespreken we plenair.

   
15:30 - 16:00 Pauze
   
16:00 - 17:00 Het combineren van kleuren: wenkend perspectief
 

Je kan op verschillende manieren aan de slag met de veranderkundige fundamenten: van redelijk eenvoudig tot buitengewoon complex. Wat verstandig is hangt af van wat jij en jouw omgeving aankan en wat voor de vraagstukken nodig is.

In de praktijk zul je een vraagstuk vaak vanuit verschillende perspectieven bekijken. Daarom gaan we in op het combineren van kleuren (meervoudig organiseren). We staan stil bij: welke spanningen roepen de kleuren onderling op? Hoe speelt dat in jezelf, in je team of organisatie, in je opgaaf? Is een lerende organisatie mogelijk? Op welke manieren kan je kleuren combineren of elkaar laten versterken?

Na wat theorie en voorbeelden, sta je stil bij een spanningsveld in je eigen stijl of omgeving. En verken je welke paradox erachter kan schuilgaan en hoe je er defensief of accepterend mee om kan gaan.

   
17:00 Borrel

 

 

 

congressoftware
 congressoftware